Infoboekje

Welkom bij de o.b.s. Vorsterman van Oyen
Op onze site kunt u informatie vinden over de organisatie van onze school. Onze maandbrieven kunt u vinden onder het kopje Nieuws in het menu. Hierin zetten wij belangrijke data en activiteiten op een rij en houden we u op de hoogte van het laatste nieuws. De fotopagina is ook altijd leuk om eens te bezoeken. U kunt hier goed de gezellige en warme sfeer proeven, die wij in onze school hebben.

Misschien bezoekt u onze site, omdat binnenkort uw kind naar de basisschool zal gaan en bent u zich aan het oriƫnteren. Hieronder hebben wij de uitgangspunten van onze school gezet, zodat u een beeld krijgt van onze visie op het onderwijs. Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom om eens persoonlijk een kijkje te komen nemen in onze school. Heeft u nog vragen? Onze adres- en telefoongegevens kunt u vinden onder het kopje Contact in het menu.

Graag tot ziens!

Uitgangspunten van onze school:

Het onderwijs staat in dienst van de opvoeding, die zelfstandigheid van het kind tot doel heeft. Getracht wordt, in samenwerking met het gezin, de ontwikkeling van het kind te bevorderen, zoveel mogelijk gericht op zijn plaats als volwassene in de toekomstige samenleving.

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat.Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol.

Ook vertellen we de kinderen dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen ervoor, dat er ruimte en aandacht voor elk kind is.

In onze school staat het kind centraal. Wij houden rekening met de verschillen die er zijn tussen kinderen. Wij vinden dat er, naast de cognitieve vakken, ook plaats moet zijn voor de ontwikkeling van creativiteit en het gevoelsleven. Daarom oefenen wij het samenwerken met anderen. Hierdoor leren de kinderen respect voor elkaar te krijgen/hebben en verantwoordelijkheid te dragen.

Wij gaan ervan uit, dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spel en het leren in zo'n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens.

Wij willen graag het volgende bereiken:

dat de kinderen na 8 jaar onderwijs goed kunnen lezen, schrijven en rekenen
dat zij een positieve kijk en houding t.o.v. de samenleving hebben
dat zij zich weerbaar weten op te stellen
dat zij een weg kunnen vinden in de overstelpende informatie die op hen afkomt
dat zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen, ook met mensen die zich onderscheiden door een handicap, door hun huidkleur, geloof of sekse.
Belangrijk is dat het kind, bij alles wat het ontmoet of aangeboden krijgt, zichzelf kan blijven. Het moet de dingen op eigen wijze kunnen hanteren en in zich opnemen, om er mee aan zichzelf te bouwen.

Vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn voor ons belangrijke begrippen. Aan deze doelstellingen willen wij als team werken.

Dat is het onderwijs op de o.b.s. Vorsterman van Oyen.